FreeBSD/squirrelmail

FreeBSD側の準備

cd /usr/share/locale/
ln -s ja_JP.eucJP ja_JP.EUC-JP
ln -s ko_KR.eucKR ko_KR.EUC-KR
ln -s etc......

公式サイト

ダウンロードページ

FreeBSD


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2010-12-09 (木) 16:52:16 (4919d)